اقدام متفاوت بانک‌ها در برگشت زدن چک‌ها + قانون چک جدید

چک برگشتی قانون چک جدید، آبان ماه سال گذشته با هدف افزایش اعتبار چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون چک جدید، نگاهی پیشگیرانه به معضل چک‌ برگشتی دارد و در نظر دارد تا جلوی صدور چکی که قرار […]

مشاهده