مطالب مربوط به : قرارداد كار و شرايط‌ ا انعقاد آن‌

سیر تا پیاز تامین اجتماعی و قانون کار

کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار اعم از کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی  جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار و رفاه اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام کنند […]

مشاهده