قوانین جدید چک در سال ۹۸

یکی از قوانین جدید صدور چک در سال ۹۷ اصلاحیه‌ای بر قوانین صدور چک بود که از گذشته وجود داشت. بر اساس قوانین جدید چک در سال ۹۸٫ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک […]

مشاهده

قانون چک برگشتی سال ۹۸

یکی از مشکلات حال حاضر معاملات وجود چک برگشتی و تبعات آن نظیر مجازات چک برگشتی، دریافت حکم جلب چک برگشتی، مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی و… است بر همین اساس در متن ذیل به صورت اجمالی به […]

مشاهده