مطالب مربوط به : مدت زمان صدور گذرنامه در سال 97

چطور گذرنامه فوری دریافت کنیم؟

صدور گذرنامه فوری شخص متقاضی (در هر رده سنی) می بایست جهت صدور گذرنامه فوری به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و مبالغ مورد نیاز جهت شناسه و فرم گذرنامه را پرداخت کند. در نظر داشته باشید پرداخت […]

مشاهده