ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران

ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران (سبک و سنگین) طبق صحبت‌های مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران جهت رفاه حال شهروندان ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران تغییر کرده مراکز معاینه فنی بیهقی و آبشناسان از ۲۷ فروردین […]

مشاهده