مطالب مربوط به : هزینه ارسال مرسولات پستی

 هزینه ارسال مرسولات پستی

طبق جدیدترین تعرفه‌های شرکت پست،  هزینه ارسال مرسولات پستی تا حداکثر ۱۰۰۰ گرم برای مسیرهای درون استانی با کارمزد ۱۱۰۰ تومان و برای مسیرهای برون‌استانی با کارمزد ۱۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. ضمن اینکه برای مرسولات تا وزن ۲۰۰۰ گرم با […]

مشاهده