مطالب مربوط به : هزینه  ورود به طرح ترافیک

افزایش ۱۵ درصدی هزینه ورود به طرح ترافیک

رئیس شورای شهر تهران ظهر امروز در پایان جلسه شورای شهر تهران خبرنگاران گفت بر اساس تصمیم شورای شهر ما تا ۱۵ بهمن وقت داریم که  هزینه ورود به طرح ترافیک و عوارض مربوط به سال ۹۸ برای تردد در […]

مشاهده