مطالب مربوط به : وام ازدواج فرزندان جانباز در سال 97

وام ازدواج ۲۰ و ۴۰ میلیونی چه شرایطی دارد؟

وام ازدواج فرزندان جانباز  وام ازدواج فرزندان جانباز از ۹۷ با مصوبه شورای پول و اعتبار دو برابر افراد عادی در نظر گرفته شده است. منبع: ایسنا توجه داشته باشید نحوه و شرایط دریافت وام ازدواج فرزندان جانباز از سال […]

مشاهده