kaarpardaz_4668

۶ روش استعلام بدهی و پرداخت قبض آب برق گاز تلفن ثابت و همراه

سالیانه میلیونها تومان برای چاپ قبوض کاغذی در کشور هزینه می شود؛ که این رقم نیز بدون بدون در نظر گرفتن هزینه نیروی انسانی و اتلاف زمان برآورد شده است. آن هم در صورتی که در اغلب کشورهای جهان این […]

مشاهده