ظهرنویسی چک ممنوع!

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز  ۱۷ فروردین ماه ۹۸، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز […]

مشاهده