آخرین اخبار نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی

جزییات جدید توزیع کالابرگ الکترونیکی وزیر رفاه در پاسخ به سوالاتی راجع به ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای وکالابرگ الکترونیکی کشور گفت: در حوزه‌های گوناگون از یارانه‌های آشکار و پنهان، گزارشی ارایه شد. کالابرگ الکترونیکی و ماشینی کردن تمام فعالیت‌های مربوط به […]

مشاهده