طرح مجلس برای کاهش سود سپرده‌ بانکی

محمدرضا منصوری، باتوجه به شعار رونق تولید، سال جدید را فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که ژاپن با حمایت از تولید داخلی اقتصاد برتر دنیا شد ایران نیز می‌تواند از طریق الگوبرداری از […]

مشاهده