kaarpardaz_639

کسری سابقه بیمه و ادعای احتساب سابقه بیمه

سابقه پرداخت بیمه و میزان حق بیمه پرداخت شده، مهم ترین عامل دریافت خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی است. تمامی بیمه شدگان تنها در صورت داشتن سابقه بیمه به میزان معین می توانند خدماتی همچون مستمری بازنشستگی، از کار […]

مشاهده