ورود به سایت سماس samas.moi.ir سامانه سهمیه سوخت اسنپ

برای ورود به سامانه سماس به آدرس samas.moi.ir مراجعه کنید.

جهت استعلام اعتبار سوخت به آدرس samas.moi.ir/Inquiry/Getinformation مراجعه کنید.

سامانه مشترک اطلاعات سفر یا سماس

این سامانه مطابق با دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزارت کشور برای ثبت برخط اطلاعات ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر،رانندگان و داده های سفر با عنوان سامانه مشترک اطلاعات سفر (سماس) راه اندازی شده است.

نحوه استفاده از اعتبار سهمیه سوخت

1- ابتدا سوختگیری نمائید (تفاوتی بین استفاده از کارت سوخت خودرو و کارت جایگاه نمیباشد)

2- برای پرداخت مبلغ سوخت کارت بانکی خود را در دستگاه بکشید.

3- گزینه پرداخت اعتباری را انتخاب نمائید

4- پس از انتخاب دکمه اعتباری مبلغ پرداخت به شما نمایش داده خواهد شد در این مرحله رمز اعتبار خود را که همان چهار رقم اخر کد ملی می باشد را وارد نمائید.

5- در این مرحله فرآیند پرداخت شما انجام گرفته است و در روی رسید چاپ شده عبارت عملیات موفق نوشته شده است.

6- توجه داشته باشید که اعتبار به کد ملی واریز و با کلیه کارت های بانکی به نام شما قابل استفاده میباشد فقط از آن میتوانید در جایگاه عرضه سوخت استفاده نمائید.

خدمات سماس

  • محاسبه اعتبار سوخت
  • ثبت بر خط اطلاعات
  • پاسخگویی برخط استعلام اعتبار
  • جمع آوری داده های سفر

برای دریافت خدمات پشتیبانی می توانید با شماره تلفن: ۰۲۱۹۱۰۹۹۹۱۹ تماس بگیرید و یا به آدرس  Samas@moi.ir ایمیل بزنید.