ورود به سایت سنهاب sanhabssoi.centinsur.ir سامانه استعلام بیمه نامه از بیمه مرکزی

جهت ورود به سامانه سنهاب به آدرس sanhabssoi.centinsur.ir مراجعه کنید.

سامانه سنهاب بیمه مرکزی، سامانه‌ استعلام بیمه‌نامه‌ها و شرکت‌های بیمه است.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خدمت استعلام بیمه سنهاب را به منظور تسهیل فرایند استعلام صحت و اعتبار بیمه‌نامه‌های بدنه و شخص ثالث و همچنین بررسی اصالت نمایندگان بیمه ارائه نموده است.