ورود به سایت تهران من my.tehran.ir, سامانه تهران من, خرید طرح ترافیک

برای ورود به سایت تهران من برای خرید طرح ترافیک باید به آدرس  my.tehran.ir مراجعه کنید.

در سایت تهران من می توانید از خدمات زیر بهره بگیرید:

  • خرید طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا
  • نوبت دهی معاینه فنی
  • پرداخت عوارض پارک حاشیه ای
  • خرید بلیت درون شهری
  • خرید بلیط برج میلاد
  • خدمات ملک و شهرسازی