ورود به سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن saman.mrud.ir

برای ورود به سامانه نهضت ملی مسکن باید به آدرس  saman.mrud.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام در این طرح تا پایان سال 1400 بود که در حال حاضر به پایان رسیده است.

دولت قصد دارد با طرح نهضت ملی مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۷ میلیون تومان خواهد بود.