آدرس و تلفن کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

شعبه تامین اجتماعی شماره ۱

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۴۲ – تبریز- شهرک پاغچیان -میدان قائم -۲۴ متری توحید پلاک ۷۶۴

۰۴۱-۳۲۶۶۸۵۶۵ ۰۴۱۳۲۶۶۸۵۶۵

شعبه تامین اجتماعی شماره ۲

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۸۳

تبریز- خ قطران شمالی نرسیده به شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی

۰۴۱-۳۳۳۲۰۴۸۲ – ۰۴۱-۳۳۳۲۰۴۸۲

شعبه تامین اجتماعی شماره ۳

کد کارگزاری  بیمه تامین اجتماعی ۸۶

تبریز- خ آزادی- گلگشت – ماندانا- کوی لاله۲ پلاک۱۸۴

۰۴۱-۳۴۷۶۲۶۰۰ – ۰۴۱-۳۴۷۵۲۵۱۱

شعبه تامین اجتماعی شماره ۴

کد کارگزاری بیمه تامین اجتماعی ۳۹

تبریز- چهارراه مارالان -ضلع جنوبی شرقی -ساختمان عباس زاده -همکف -پلاک ۱

۰۴۱-۳۳۳۷۵۴۴۶ – ۰۴۱-۳۳۳۷۵۴۴۶

شعبه تامین اجتماعی شماره ۵

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۹۱

تبریز -خ گلگشت -کوی ماندانا- کوچه لاله ۲- پلاک ۱۸۹

۰۴۱-۳۳۲۷۲۷۴۸ – ۰۴۱-۳۳۲۷۲۷۴۸

خسروشهر

کد کارگزاری بیمه تامین اجتماعی ۷

آذربایجان شرقی، خسروشهر، خیابان امام شمالی، میدان ساعت،اول خ شهید کلانتری- پلاک ۱

۰۴۱-۳۲۴۴۰۵۸۰-۲ – ۰۴۱-۳۲۴۴۱۱۳۵

لیست کامل شعبات در تمامی استانها را اینجا ببینید