آخرین فرصت کارگران اخراجی برای دریافت بیمه بیکاری

آن دسته از کارگرانی که در تاریخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹ با کارفرمای خود قطع همکاری کرده‌اند، برای دریافت بیمه بیکاری تا شنبه ۳۱ فروردین فرصت دارند.

کارگران و کارکنانی که در تاریخ 1397.12.29 با کارفرمای خود قطع همکاری کرده‌اند و قرارداد آن‌ها در پایان سال 97 تمدید نشده است، می‌توانند تا روز شنبه 31 فروردین‌ماه جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری، به دفاتر بیمه بیکاری سراسر کشور مراجعه کنند.

مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول قابل پرداخت است

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مهلت کارگران برای دریافت بیمه بیکاری اعلام کرد: در سال گذشته حدود 30 هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت‌آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت معرفی شدند.

[irp posts="1625" name="مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟"]

تاریخ پرداخت مقرری بیمه بیکاری

یاوری در ادامه گفت: مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است، کارگران مکلفند ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال تخصصی و یا مشابه آن اعلام کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود 254 نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، افزود: کارگران مجرد، مشمول بیمه کاری حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه و کارگران متأهل و متکفل حداقل 12 ماه و حداکثر50 ماه به نسبت سابقه کاری می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

[irp posts="2999" name="بیمه اختیاری و خویش فرما"]

ضمن اینکه ایام مقرری بیمه بیکاری جز سابقه بیمه‌ای قابل‌قبول برای بازنشستگی کارگران محاسبه می‌شود، گفت: برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، کارگاه‌های مشترک بین ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، شکل‌گرفته و به جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند.

و در انتها از کارآفرینان و کارفرمایان در تمامی واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی، خواست برای بهره‌مندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه کردن کارگران اقدام کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به  پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزود: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متصدیان اجرای قانون بیمه بیکاری قرار دارد و در سال گذشته حدود 16 هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، بازگشت به اشتغال داشته‌اند.