خرید سوابق بیمه تامین اجتماعی در سال 1401

سازمان تامین اجتماعی راهکاری برای پر‌کردن خلا سوابق و خرید وقفه در سوابق بیمه را فراهم کرده است. ولی این امکان برای تمام افراد در کلیه سنین وجود ندارد. این راهکار برای کسانی که شرایط بازنشستگی را داشته و تنها مانع برای بازنشستگی آن‌ها کسری پرداخت بیمه بوده، ایجادشده است.

تنها سابقه قابل خریداری عبارتند از : کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن 60 سال آقایان و سن 55 سال خانم ها) و سابقه سربازی. مابقی خلا بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

شرایط استحقاق مستمری بازنشستگی: 30 سال سابقه تمام و حداقل سن لازم برای مردان 50 سال تمام و برای زنان 45 سال ویا 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی و یا زنان با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن، مشروط به اینکه به هنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

در این شرایط است که اهمیت استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی محرز می‌شود. چراکه ممکن است شخص متقاضی بازنشستگی تا سن میان‌سالی از عدم رد شدن سوابق بیمه توسط کارفرما بی‌اطلاع بوده و سابقه بیمه تامین اجتماعی خود را در سال‌های ابتدایی پرداخت حق بیمه چک نکرده باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم  ۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی را مطالعه کنید.

 

شرایط خرید سوابق بیمه تامین اجتماعی

طبق بخشنامه 65 فنی مستمری‌ها، مشمولین قانون تامین اجتماعی مردان با 60 سال و زنان با 55 سال سن و ده سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند و چنانچه کمتر از 10 سال باشد متقاضی می‌تواند حق بیمه مابقی سنوات باقیمانده تا سقف ده سال را پرداخت و بازنشسته و به میزان سنوات سابقه مستمری دریافت نمایند.

همچنین کلیه مشمول قانون تامین اجتماعی مردان با 60 سال و زنان با 55 سال سابقه و حداقل بیست سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند و وفق ماده 111 قانون تامین اجتماعی با حداقل دستمزد سال بازنشسته شود.

کارمندان دستگاه‌های اجرایی از تاریخ 96/1/1 می‌توانند وفق ماده 103 قانون خدمات کشوری درخواست بازنشستگی کنند.

 فرمول محاسبه مبلغ خرید سوابق بیمه 

روش محاسبه به این صورت شرح زیر است:

ریال ۱۶.۷۸۱۶.۹۶۲=۳۶۵*۳۶۵*۱.۳۹۳.۲۵۰*‎٪۳۳

۳۳‎٪ حداقل دستمزد روزانه ضربدر مدت‌زمان به‌روز