آخرین یارانه امسال ۲۰ اسفند واریز می‌شود

آخرین یارانه نقدی سال 97 چند روز زودتر از موعد همیشگی و در ساعت ۲۴ روز ۲۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه نقدی افراد 26 هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد.

اما آن طور که اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود مقرر شده  تا به همراه حقوق‌های اسفند ماه یارانه اسفند 97 نیز زودتر از موعد واریز شود.

بر همین اساس آخرین یارانه اسفند 97 به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی ۲۰ اسفند ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

دولت در حالی آخرین یارانه امسال یعنی یارانه اسفند ۹۷  را هم پرداخت خواهد کرد که برای سال آینده نیز آنچه که در بودجه  98 تصویب شده  نشان از ادامه‌ی روند فعلی در پرداخت‌ها داشته است. به طوری که حدود ۴۱ هزار و صد میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه‌ها مصوب شد که در این حالت یارانه‌ی حدود ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تضمین می‌شود .

البته اگر دولت بخواهد میزان منابع و مصارف را تراز کند باید حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران را نسبت به سال جاری کاهش داده و آنها را حذف کند.

بر این اساس مجلس دولت را موظف به حذف سه دهک بالای درآمدی کرده است که البته این تکلیف در سال جاری نیز وجود داشت و اجرایی نشد.

مبلغ یارانه‌های نقدی همان طور که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی آذرماه ۱۳۸۹ حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ بوده است تاکنون نیز تغییری نداشته و برای سال آینده نیز به همین روال پرداخت خواهد شد.