اداره کار اصفهان + آدرس و شماره تماس

اداره کار مسئولیت رسیدگی به امور زیر را برعهده دارد:

  • روابط کار
  • شکایات کارگری
  • بیمه بیکاری
  • طبقه‌بندی مشاغل
  • بازرسی کار
  • مشاغل سخت و زیان‌آور

 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

آدرس: اصفهان - هتل پل - اول بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه

کد پستی: 74461-81636

تلفن : 28-36673227 - 031

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

آدرس: اصفهان-خیابان هزار جریب - انتهای خیابان کارگر

تلفن : 7-36686055  - 031

ایمیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Pr.Taavon.Kar@gmail.com

سایت: isfahan.mcls.gov.ir