دارندگان بیمه‌ عمر می‌توانند وام بدون ضامن دریافت کنند

قندچیلر گفت: دارندگان بیمه‌عمر می‌توانند از محل وجوه جمع آوری شده وام بدون ضامن دریافت کنند و پس از رفع نیاز خود بدون خدشه وارد کردن به اعتبار بیمه نامه اقساط وام را بپردازند.

مهرداد قندچیلر معاون مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی در مورد “ذخیره ریاضی” یا “اندوخته ریاضی” در بیمه نامه های زندگی(عمر) اظهار کرد: به‌دلیل ماهیت متفاوت انواع بیمه های زندگی می توان آنها را به دو گروه ذخیره‌دار و غیر ذخیره‌دار تقسیم کرد.

قندچیلر ادامه داد: در بیمه های عمر ذخیره‌دار مانند بیمه های زندگی مختلط حق بیمه ای که بیمه‌گذار پرداخت می کند در سال‌های ابتدایی بیش از هزینه خرید پوشش خطر فوت، پوشش های جانبی و سایر هزینه هاست. بنابراین پس از پرداخت قسط حق بیمه مبلغی به عنوان ذخیره در حساب بیمه نامه منظور می‌شود و با گذشت زمان و پرداخت اقساط بعدی حق بیمه و همچنین اضافه شدن سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه، ذخیره مذکور به تدریج افزایش پیدا می‌کند.

[irp posts="2956" name=" معرفی بیمه عمر و سرمایه گذاری"]

وی تشریح کرد: از‌این‌رو اندوخته ریاضی یا ذخیره ریاضی به وجوهی گفته می شود که در بیمه های زندگی از حق بیمه‌های پرداختی توسط بیمه گذاران تشکیل شده و در وقت مقتضی بسته به نوع بیمه ‌نامه جهت ایفای تعهدات شرکت های بیمه بکار گرفته شود.

معاون مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی در مورد این سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه پرداخت وام به بیمه گذاران بیمه های (زندگی) چگونه و با چه سازوکاری انجام می‌شود؟ پاسخ داد: یکی از مزیت های بیمه های عمر دارای ذخیره ریاضی امکان پراخت وام به بیمه گذار بوده، به طوری که وام مذکور از محل ذخیره یاد شده و به میزان متناسب با آن برای هر فرد (بیمه گذار) قابل پرداخت است.

وی تشریح کرد: امکان دریافت وام بدون ضامن از محل ذخیره ریاضی شرایطی را به‌وجود می‌آورد که بیمه گذار در صورت نیاز مالی در عوض بازخرید بیمه نامه و قطع پوشش‌های بیمه‌ای، از محل وجوه جمع آوری شده وام دریافت کنند و پس از رفع نیاز خود بدون خدشه وارد کردن به اعتبار بیمه نامه اقساط وام را بپردازند.

قندچیلر معتقداست: مطابق مقررات موجود، پس از پرداخت حق بیمه دو سال اول بیمه نامه این امکان برای بیمه گذار به‌وجود می‌آید که تا ۹۰درصد ارزش بازخرید بیمه نامه وام دریافت کنند.

معاون مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی خاتمه داد: با توجه به اینکه ذخیره ریاضی متعلق به بیمه گذار است وام اعطایی از سوی شرکت های بیمه بدون کمترین تشریفات اداری و عدم نیاز به ارائه تضمین در اختیار بیمه گذاران قرار می گیرد.