افزایش مستمری بازنشستگان از اردیبهشت 98

مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت مستمری بازنشستگان با اعمال افزایش‌های سال جاری از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و مستمری‌بگیران از همین ماه افزایش مستمری خود را دریافت می‌کنند.

[irp posts="3687" name="افزایش حقوق بازنشستگان 98 از 25 اردیبهشت"]

یونس کریم نژاد افزود: تا پایان ماه جاری افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  اعمال شده و  افزایش‌ها طبق زمان بندی پرداخت می‌شود. کریم نژاد: به منظور مساعدت با استان‌های سیل زده، حقوق بازنشستگان  و مستمری بگیران تأمین اجتماعی این استان ها به همراه افزایش‌های اعمال شده پرداخت شده است. مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرداخت مستمری بازنشستگان با اعمال افزایش‌های سال جاری از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و مستمری‌بگیران از همین ماه افزایش مستمری خود را دریافت می‌کنند. به گزارش مشرق، یونس کریم نژاد افزود: تا پایان ماه جاری حقوق تمامی مستمری بگیران این سازمان با اعمال افزایش‌ها طبق زمان بندی پرداخت می‌شود. وی افزود: به منظور مساعدت با استان‌های سیل زده، حقوق اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی این استان‌ها به همراه افزایش‌های اعمال شده پرداخت شده است. کریم نژاد اضافه کرد: در تلاش هستیم ما به التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان مربوط به فروردین ۹۸ را در خرداد پرداخت کنیم. ر تلاش هستیم ما به التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان مربوط به فروردین ۹۸ را در خرداد پرداخت کنیم.

منبع: مشرق نیوز