افزایش قیمت خودرو ۹۷ دوباره اتفاق می‌افتد؟

هفته آینده با اتمام تعطیلات مجلس، درخواست خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت‌ها با حضور نمایندگان و وزیر صنعت و معدن بررسی می‌شود.

سعید باستانی، با اشاره به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، اظهارداشت: افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز عاملی شده که این درخواست مطرح شود. وی با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قرار بود کمیسیون صنایع مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند، افزود: با تأخیرهای متعدد قرار شده موضوع افزایش قیمت خودرو در اولین جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت بررسی شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: هفته آینده تعطیلات مجلس به اتمام می‌رسد و با برگزاری جلسه، نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کنیم و در نهایت به جمع‌بندی خواهیم رسید.