اگر «لیست بیمه» شما رد نشده باشد، چه می‌کنید؟

 در جامعه امروز ما، کم نیستند کارگرانی  که دارای نقص سوابق بیمه هستند؛ کسانی که مدتی در کارگاهی به کار اشتغال داشته‌اند، اما نام آن ها، به دلایل مختلف، در لیست بیمه نیامده است و در نتیجه، برای آن بازه کاری، فاقد سابقه هستند. نادیده گرفتن این سوابق، ممکن است در سنین جوانی، برای کارگر مشکلی ایجاد نکند، اما همین‌که پا به سن گذاشت و خواست وارد مرحله بازنشستگی شود یا خدای نکرده، بر اثر اتفاقی از کار افتاده شد یا، دار فانی را وداع گفت و بازماندگانش خواستند از مزایای مستمری بازماندگان استفاده کنند، ارزش فراوانی پیدا می‌کند.

پس نباید نسبت به نقص سوابق بیمه، بی توجه باشید و با بی خیالی از کنار آن نگذرید؛ یک روز هم، یک روز است! اگر شما هم در زمره افرادی هستید که سوابق بیمه ناقصی دارند و کارفرما، لیست بیمه آن‌ها را مرتب رد نکرده است، با ما در این متن همراه شوید تا فرایند احیای سوابق بیمه را یاد بگیرید.

[irp posts="497" name="۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی"]

مدرک جمع کنید

مطرح کردن ادعا، بدون ارائه مدرک مستدل، امکان ندارد. وقتی قرار است ادعای سوابق بیمه را مطرح کنید، سازمان تامین اجتماعی برای آغاز فرایند اداری مربوط، از شما مدارک معتبر می‌خواهد. این مدارک عبارت اند از:

۱- حکم استخدامی، ارتقای شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا؛

۲- فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی که مربوط به واریز و دریافت حقوق فرد باشد؛

۳- گواهی بانک مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی طبق لیست‌های حقوقی کارفرما؛

۴- کارت افتتاح حساب بانکی برای دریافت حقوق از کارفرما؛

۵- لیست‌های حقوق کارگاه؛

۶- دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوط؛

۷- لیست‌های حقوق کارگاه، منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تأیید اداره دارایی مربوط رسیده است؛

۸- کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه؛ ۹

۹- آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار (در صورتی که در زمان قطع رابطه با کارگاه مد نظر صادر شده باشند)

 ۱۰- کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار؛

۱۱- استشهاد محیط کارگاه.

به نظر می‌رسد اسناد اثبات کننده ادعای سوابق بیمه، محدود به موارد یازده گانه نباشد و فرد مدعی بتواند در صورت دارا بودن سندی، غیر از این موارد که اثبات کننده ادعای اوست، برای احقاق حق خود اقدام کند. شعب سازمان تأمین اجتماعی پس از دریافت مدارک، برای بررسی دقیق آن‌ها اقدام می‌کنند. در صورتی که اسناد هویتی فرد مدعی سوابق، دارای ایرادات سجلی، مانند تطبیق نداشتن مشخصات دفترچه بیمه با شناسنامه باشد، لازم است ابتدا اصلاحات لازم در اسناد فرد متقاضی انجام و بعد، مراحل بررسی آغاز شود.

 

فرم‌های مربوط را پر کنید

بعد از آن‌که مدارکتان را تکمیل کردید، با آرامش و حواسِ جمع، به شعبه سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنید و از مسئول مربوط بخواهید که فرم‌های لازم را برای طرح ادعای سابقه، در اختیار شما قرار دهد. فراموش نکنید که رسیدگی به این درخواست، زمان‌بر است و امکان دارد زیاد طول بکشد؛ بنابراین خونسرد باشید و از خودتان کم‌طاقتی بروز ندهید. فراموش نکنید که در روند بررسی ادعای سوابق، اولویت با درخواست کسانی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند یا به دلیلی از کار افتاده شده‌اند یا قرار است برای آن‌ها مستمری بازماندگان برقرار شود.

 

ضرورت توجه به یک نکته

معمولاً در بررسی ادعای سابقه بیمه، کارفرمایان سعی می‌کنند با ارائه ادله‌ای، موضوع طرح ادعای سوابق بیمه از سوی شما را، کأن لم یکن کنند. به عنوان مثال، ممکن است در دوره مورد ادعای فرد درخواست کننده، کارگاه تعطیل بوده باشد و کارفرما، با فرض عدم فعالیت و اشتغال کارگر، منکر سابقه بیمه وی در دوره تعطیلی کارگاه شود.

با وجود این که ادعای اشتغال نداشتن در زمان تعطیلی کارگاه، می‌تواند درست باشد، اما ممکن است این تعطیلی به استناد موادی از قانون اتفاق افتاده باشد که در آن، حق کارگر برای دریافت مزد محفوظ است. به عنوان نمونه، ممکن است تعطیلی کارگاه به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار و با نظر کارشناس بهداشت حرفه ای، مبنی بر نیاز کارگاه به ارتقای شرایط بهداشت حرفه ای، صورت گرفته باشد. در این حالت، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، «کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق، کارتعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.» بدیهی است که با این شرایط، سابقه کار و در نهایت، بیمه کارگر نیز دچار وقفه نخواهد شد. به همین دلیل، تعطیلی کارگاه در دوره مورد ادعای فرد متقاضی یا عدم اظهار نظر کارفرما درباره سوابق کارگر، مانع از رسیدگی به درخواست بیمه شده، در شعب سازمان تأمین اجتماعی نیست.

منبع:همسو نیوز