جزییات پایه حقوق کارگران در سال ۹۸

پایه حقوق کارگران در سال ۹۸  طبق توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار با افزایش حدود ۳۶.۵درصدی به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار و ۱۰۰ تومان رسید. علاوه بر این  میزان مبلغ دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۲۰هزار تومان افزایش پیدا کرد، بر همین اساس میزان پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰هزار تومان بیشتر شد.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشست 27 اسفندماه 97 آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک‌میلیون و 114هزار تومان سال گذشته به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان در سال 98 گرفتند.

با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود 36.5درصدی به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان رسید.

همچنین در این نشست حق اولاد به‌ازای هر فرزند زیر 18 سال به 151هزار و 600 تومان، حق مسکن 100هزار تومان، حق بن کارگری 190 هزار تومان و پایه سنوات نیز 70هزار تومان شد.

با توجه به این موارد، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد 3.3 نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و 500هزار تومان به 2میلیون و 20هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال 98 حدود 400هزار تومان بیشتر شد.در جلسه اول بهمن‌ماه 97شورای عالی کار، با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش 60هزارتومانی از 40هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یافت.در صورت تصویب نهایی آن در هیأت دولت،  از فروردین‌ماه سال98 حق مسکن در فیش‌ حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار 100 هزار تومان منظور خواهد شد.

حداقل دستمزد روزانه کارگران 505.627 ریال

حداقل دستمزد ماهیانه 15.168822 ریال

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال (به‌شرط داشتن یک سال سابقه)

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال

[irp posts="966" name="دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی"]

جزییات سایر سطوح مزدی

دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک‌میلیون و 111هزار و 260 تومان بود به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به‌این‌ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13درصد به‌اضافه دو میلیون و 611هزار و 482 ریال افزایش یافت.

منبع: اقتصاد نیوز