خبر خوش تامین اجتماعی برای بیکاران

معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفت:در طرح جدید ۶۷ درصد حداقل حقوق به فرد بیکار از سوی دولت از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت می شود و بقیه آن برای حفظ اشتغال موجود به کارفرما پرداخت می شود تاشغل کارگر حفظ شود. اخیرا پیش کریم یاوری،مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال 1397 حدود 18 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد پیدا کرده‌اند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون بیان کرد: در سال 1397 بنگاه های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت نمودند.

یاوری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است و تامین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که طبق مقررات قانون بیمه بیکاری بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، گفت: طبق آخرین آمار تا پایان خرداد سال98 تعداد 260 هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در کل کشور داشتیم . کارگران مجرد مشمول قانون بیمه بیکاری حداقل شش ماه و حداکثر سی و شش ماه و کارگران متاهل و متکفل حداقل دوازده ماه و حداکثر پنجاه ماه به نسبت سابقه کاری و بیمه پردازی می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

وی گفت: تمام کارگران مشمول قانون کار، تامین اجتماعی که در اثر حادثه ناشی از سیل از کار بیکار شده اند حتی اگر کمتر از شش ماه بیمه پردازی داشته باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

با توجه به اینکه تعداد مقرری بگیران در کشور حدود 260 هزار نفر است، اشتغال مجدد برای این افراد گامی مفید در بازار کار کشور و  امری در صرفه جویی برای هزینه های ایجاد اشتغال باشد. وزارت کار در سال جدید نیز در کنار سایر سیاست های اشتغالی، برنامه ای برای اشتغال مجدد مقرری بگیران حق بیمه بیکاری دارد.

[irp posts="1625" name="مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟ + شرایط دریافت"]

عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وام‌های اشتغال لزوما به ایجاد اشتغال و تثبیت شغل منجر نمی‌شود، گفت: در طرح جدیدی برای پرداخت بیمه بیکاری طراحی شده است که براساس آن 67 درصد حداقل حقوق را به فرد بیکار شده توسط دولت از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود و بقیه آن برای حفظ اشتغال موجود به کارفرما پرداخت شود تا شغل کارگر هم حفظ شود.

وی گفت:‌پیشنهاد کردیم پرداخت حق بیمه بیکاری را با حفظ اشتغال به کارگر بیکار شده پرداخت کنیم، اما از یک طرف می‌دانیم سیاستگذار ملی با محدودیت منابع مواجه است و اولویت، پرداخت پول جاهایی است که بهره‌وری بیشتری داشته باشد.

معاون اشتغال همچنین گفت: یکی از موارد مهم در فضای کسب و کار، استعلام‌ها و بروکراسی اداری است که مثلا بانکها برای دادن وام اشتغال از بخشداری استعلام می‌کند و پس از آن بخشداری از اداره برق استعلام می‌گیرد و در اداره برق نیز مجددا از بخشداری استعلام می‌شود و در این زمینه طرحی به دولت دادیم که بخشی از این بروکراسی‌ها حذف شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ طرحی به دولت ارائه شد که وقتی یک کارگر بیکار می‌شود، به جای اینکه فقط از صندوق بیمه بیکاری پول بیمه بیکاری را پرداخت کند، بخشی از این پول برای کمک به حفظ اشتغال او اختصاص پیدا کند.

منبع: کارگر آنلاین