کدملی و کدپستی افراد بدون بیمه، در اختیار کارگزاریها قرار می‌گیرد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اعلام کرد، شناسایی و استخراج افراد بدون بیمه کشور در دستور کار قرارگرفته است و به‌زودی کد ملی و کد پستی دقیق تمام افراد بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می‌گیرد تا در اسرع وقت و با رفع موانع موجود، نسبت به پوشش بیمه‌ای این قشر اقدام شود.

محمدرضا واعظ مهدوی گفت یکی از نگرانی‌های  دولت و مدیران صندوق آینده افراد بدون بیمه  است. در همین راستا شناسایی و استخراج جمعیت بیمه نشده کشور در دستور کار قرارگرفته است و به‌زودی کد ملی و کد پستی دقیق تمام افراد بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می‌گیرد تا نسبت به پوشش بیمه‌ای این قشر اقدام شود.

[irp posts="1625" name="مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟ + شرایط دریافت"]

واعظ مهدوی افزود طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه یک حق همگانی است و همه شهروندان باید از آن برخوردار شوند.

به گفته ایشان  یکی از مشخصه‌های مهم بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را حمایت همه‌جانبه دولت از آن است. با توجه به نبود کارفرمای مشخص در فعالیت‌های کشاورزی و روستایی، دولت در این صندوق نقش کارفرما را ایفا کرده و دوسوم حق بیمه اعضای صندوق را عهده‌دار شده است.

علاوه بر این دولت و مدیران صندوق، نگران آینده افراد بدون بیمه هستند، و به همین دلیل  شناسایی و استخراج جمعیت بیمه نشده کشور در دستور کار قرارگرفته است و به‌زودی کد ملی و کد پستی دقیق تمام افراد بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می‌گیرد تا با رفع موانع موجود، نسبت به پوشش بیمه‌ای این قشر اقدام شود.

قدم بعدی پس از شناسایی و استخراج جمعیت بیمه نشده کشور تنظیم جداول حقوق تا سال ۱۴۷۰ است تا مشکلی در عمل به تعهدات صندوق در درازمدت به وجود نیاید.