نحوه محاسبه مالیات حقوق کارمندان و کارگران در سال 98

کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .

نحوه محاسبه مالیات حقوق به چه صورت است؟ در ابتدا باید بدانیم مفهوم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌تعیین شده در این قانون؛ضمن اینکه مالیات به دو بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال 98

مالیات حقوق سال ۹۸ تا سقف ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان در ماه صفر است. یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون هفتصد و پنجاه هزار تومان مزد دریافت می کند از پرداخت حق دولت معاف است. این مبلغ برای هر سال ۳۳ میلیون تومان است. برای افرادی که دستمزد دریافتی آنها در سال ۹۸ بیش از ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان در ماه است، محاسبه مالیات حقوق سال ۹۸ به شکل زیر انجام می شود.

افرادی که از ۳۳ میلیون تومان تا ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰  سالیانه دستمزد دریافت می کنند، باید ۱۰ درصد از آن را به دولت بدهند.

اشخاصی که دستمزد انها ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در سال است، باید ۱۵ درصد پرداخت کنند.

حقوق بگیرانی که ۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۱۶۵میلیون تومان دریافتی سالیانه دارند، باید ۲۰ درصد جمع دستمزد و مزایا را حق دولت بپردازند.

افرادی که ۱۶۵میلیون تومان سالیانه تا ۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دریافتی دارند، باید ۲۵ درصد به دولت بپردازند.

و در آخر اینکه اشخاصی که بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۰ تومان دریافتی دارند باید ۳۵ درصد آن را به دولت پرداخت کنند.

محاسبه مالیات حقوق

برای درک بیشتر این مبحث به مثال زیر توجه کنید:

در یک شرکت داروسازی ۴ نفر در بخش مالی فعالیت می کنند که یکی از آنها ۲،۷۵۰،۰۰۰ هزار تومان در ماه و دیگری ۶،۸۷۵،۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۸،۶۲۵،۰۰۰ تومان و چهارمین نفر ۱۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان و نفر پنجم ۲۱،۲۵۰،۰۰۰ در ماه حقوق می گیرند به ترتیب هر کدام از این افراد در ماه چقدر باید به دولت بپردازند؟

مالیات نفر اول که ۲،۷۵۰،۰۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد:

مالیات حقوق سال ۹۸ این شخص در ماه صفر ریال است چون طبق مصوبه قانونی تمام افرادی که تا سقف ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان دستمزد دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.

مالیات نفر دوم که ۶،۸۷۵،۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارد:

این فرد تا سه برابر مازاد معافیت، دستمزد دریافت می کند و میزان پرداختی آن به دولت به صورت زیر محاسبه می شود:

حقوق سالانه=۶،۸۷۵،۰۰۰*۱۲=۸۲،۵۰۰،۰۰۰

تا ۲،۷۵۰،۰۰۰ از مالیات معاف است

۲،۷۵۰،۰۰۰-۶،۸۷۵،۰۰۰=۴،۱۲۵،۰۰۰

۴،۱۲۵،۰۰۰ تومان رقم باقیمانده جزو گروه پایه اول محسوب شده و ده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد:

۴،۱۲۵،۰۰۰*۱۰%=۴۱۲،۵۰۰

۴۱۲،۵۰۰*۱۲=  ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان مالیات سالانه ای که نفر دوم باید پرداخت کند.

مالیات نفر سوم که 8،۶۲۵،۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارند:

این فرد تا چهار برابر مازاد معافیت، مزد ماهانه دارد و مالیات حقوق سال ۹۸ او به شرح ذیل محاسبه می شود:

تا ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان که از معالیات معاف است.

۲،۷۵۰،۰۰۰-۸،۶۲۵،۰۰۰=۵،۸۷۵،۰۰۰

۴،۱۲۵،۰۰۰-۵،۸۷۵،۰۰۰=۱،۷۵۰،۰۰۰

۴،۱۲۵،۰۰۰*%۱۰=۴۱۲،۵۰۰  * ۱۲ =۴،۹۵۰،۰۰۰

۱،۷۵۰،۰۰۰*۱۵%= ۲۶۲،۵۰۰*۱۲=۳،۱۵۰،۰۰۰

۲۶۲،۵۰۰+۴۱۲،۵۰۰=۶۷۵،۰۰۰ تومان مالیات ماهانه

۶۷۵،۰۰۰*۱۲=۸،۱۰۰،۰۰۰ مالیات سالانه

مالیات نفر چهارم که ۱۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان حقوق ماهانه دریافت می کند به شرح ذیل است:

این دستمزد جزو پایه سوم و تا شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.

تا ۲،۷۵۰،۰۰۰ که از مالیات معاف است .

۲،۷۵۰،۰۰۰-۱۲،۷۵۰،۰۰۰=۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۴،۱۲۵،۰۰۰*%۱۰=۴۱۲،۵۰۰ پایه دوم

۲،۷۵۰،۰۰۰*%۱۵=۴۱۲،۵۰۰ پایه سوم

۳،۱۲۵،۰۰۰*%۲۰=۶۲۵،۰۰۰ پایه چهار

۶۲۵،۰۰۰+۴۱۲،۵۰۰+۴۱۲،۵۰۰ =۱،۴۵۰،۰۰۰ مالیات ماهانه حقوق

۱،۴۵۰،۰۰۰*۱۲=۱۷،۴۰۰،۰۰۰ مالیات حقوق سال ۹۸ به صورت سالانه

مالیات فردی که 21،250،000 تومان در ماه مزد می گیرد به شرح ذیل محاسبه می شود:

این مزد جزو رنج پایه چهارم و بیشتر از شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.

تا ۲،۷۵۰،۰۰۰ ریال از پرداخت حق دولت معاف است.

۲،۷۵۰،۰۰۰-۲۴،۲۵۰،۰۰۰=۲۱،۵۰۰،۰۰۰

۱۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان چهار پایه ۴،۱۲۵،۰۰۰ و ۲،۷۵۰،۰۰۰ و ۴،۱۲۵،۰۰۰ و ۵،۵۰۰،۰۰۰ باید از آن مالیات کسر شود .

پایه دوم :

۴،۱۲۵،۰۰۰*%۱۰=۴۱۲،۵۰۰ *۱۲=۴،۹۵۰،۰۰۰

پایه سوم :

۲،۷۵۰،۰۰۰*%۱۵=۴۱۲،۵۰۰ *۱۲=۴،۹۵۰،۰۰۰

پایه چهارم :

۴،۱۲۵،۰۰۰*%۲۰=۸۲۵،۰۰۰ *۱۲=۹،۹۰۰،۰۰۰

پایه پنجم :

۵،۵۰۰،۰۰۰*%۲۵= ۱،۳۷۵،۰۰۰*۱۲=۱۶،۵۰۰،۰۰۰

پایه ششم :

۲،۲۵۰،۰۰۰*%۳۵=۷۸۷،۵۰۰ *۱۲=۹،۴۵۰،۰۰۰

۷۸۷،۵۰۰+۱،۳۷۵،۰۰۰+۸۲۵،۰۰۰+۴۱۲،۵۰۰+۴۱۲،۵۰۰=۳۸۱۲۵۰۰ مالیات ماهانه

انچه در تعیین مالیات حقوق سال ۹۸ اهمیت دارد، جمع دریافتی مزد و مزایا بوده که بر اساس آن محاسبات انجام می شود و تفاوت آن با سال قبل تغییر ضریب ۵ به ۳ است یعنی مالیات تا سه برابر مازاد دریافتی از ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان پایه در نظر گرفته شده است.

در تعیین مالیات میزان اضافه کار، حق شیت، درصد نوبت کاری و شب کاری و همچنین همه مواردیکه در فیش حقوق قید شود و به عنوان جمع حقوق و مزایا تعریف گردد، موثر خواهند بود. برای همین برخی کارفرمایان برای اینکه مبلغ کمتری بپردازند همه جزئیات مزد پرسنل خود را در فیش دستمزد قید نمی کنند و به اصطلاح مبلغی از آن را به عنوان پشت لیستی پرداخت می کنند.

به طور کلی برای سال ۹۸ مالیات حقوق تا سقف ۶،۸۷۵،۰۰۰ هزار تومان ده درصد تعیین می شود البته از این ۶۸۷۵۰۰۰ باید ۲۷۵۰۰۰۰ کسر شده و به مبلغ باقیمانده ده درصد مالیات تعلق خواهد گرفت. هر شخصی هم که بیش از شش میلیون هشتصدو هفتادو پنج هزار تومان بگیرد، جزو پایه دوم محسوب شده و باید ۱۵ درصد مابه تفاوت تا دو میلیون هفتصدو پنجاه هزار تومان را پرداخت کند. به نسبت هر چقدر میزان دستمزد افرایش یابد به همان نسبت هم پرداخت حق دولت در این خصوص بیشتر خواهد شد.

انواع معافیت مالیات حقوق

الف) معافیت مالیات حقوق سازمان ها

- معافیت مالیات حقوق مناطق آزاد تجاری : مطابق ماده ۴۸ بخشنامه تصویب شده در سال ۱۳۷۴ مناطق آزاد تجاری بمدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند. قابل ذکر است این بخشنامه برای ۲۵ سال تمدید گردیده است و ۸ منطقه شامل مناطق آزاد تجاری میباشند : منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد سلفچگان

معافیت مالیات مناطق کمتر توسعه یافته : مطابق ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم ۵۰ درصد مالیات حقوق اشخاص در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده شده است. توجه شود مبلغ معافیات مالیات حقوق تغییری نمی کند، نیمی از مالیات متعلقه پرداخت نمی شود. این بخشودگی برای مناطق کمتر توسعه یافته قابل تعمیم به مالیات عیدی و سنوات نیز می باشد.

ب) معافیت مالیات حقوق شاغلین

موارد زیر شامل معافیت مالیات بر درآمد حقوق می شوند: ۱- جانبازان ۲- فرزند شهید ۳- آزاده ۴- نیروهای مصلح(نظامی یا انتظامی) ۵- سایر مشمولین بند ۱۴ ماده ۹۱ ۶- اتباع خاجی مشمول قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

معافیت از مالیات  می تواند شامل معافیت کامل از مالیات و یا نرخ های کمتر باشد برای مثال: سازمان های خیریه معاف از پرداخت مالیات است. در این میان نیز مواردی هستند که شامل معافیت مالیات هستند که یکی از آن ها معافیت مالیات دو هفتم بیمه سهم کارگر است.

معافیت دو هفتم بیمه چیست؟

طبق بخشنامه  و اجرای حکم ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران در لیست حقوق و دستمزد معافیت دو هفتم بیمه است. مثلا مجموع حقوق و مزایای مشمول مالیات پرسنلی که برای آن بیمه رد شده است برای یک ماه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شده است که ۷% بیمه سهم کارگر عبارت است از ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال است و دو هفتم آن عبارت است از ۶۰۰.۰۰۰ ریال. حال مبلغ دو هفتم را از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کسر کرده که می شود ۲۹،۴۰۰،۰۰۰ ریال که این مبلغ را در جدول مالیات حقوق برده و رقم مالیات را بدست می آوریم که می شود ۶۴۰،۰۰۰ ریال. (کسر معافیت ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ از مبلغ ۲۹،۴۰۰،۰۰۰ ضرب در ۰.۱) اگر بخواهیم مالیات را بدون در نظر گرفتن معافیت دو هفتم بیمه محاسبه کنیم، مالیات بردرآمد حقوق این شخص ۷۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.

منبع: محاسبان خبره