ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر است؟/ توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی

ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر است؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قیمت سهام عدالت برای هر نفر از عموم مشمولان معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار برابر شدن این ارزش، این سهم برای هر مشمول حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد.

علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی در خصوص پیش بینی ارزش سهام عدالت بیان کرد: پیش بینی حداقل و حداکثر ارزش هر ورقه سهام عدالت یک خانوار پنج نفره، ۱۲ میلیون و ۲۱ هزار تومان است.

[irp posts="607" name="سهام عدالت (راهنمای جامع استعلام سود و ثبت نام سهام عدالت)"]

وی درباره اینکه ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر است ادامه افزود: ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشمولان معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار برابر شدن این ارزش، این سهم برای هر مشمول حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد.

پوری حسینی عنوان کرد: چنانچه این رقم در عدد ۵ به عنوان مبنای تعداد یک خانوار ضرب شود، رقمی در حدود ۱۲ میلیون تومان به عنوان ارزش سهام عدالت به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه این مبلغ تنها برای مشمولانی که از تخفیف واگذاری سهام عدالت برخوردار هستند، دارای ارزش حدود ۴.۵ میلیون تومانی است، گفت: این تعداد از مشمولان که شامل ۶ میلیون نفر ایرانی می‌شوند و همچنین سایر اشخاصی که الباقی وجه مورد نیاز برای تسویه واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند، محاسبه شده که با احتساب یک خانوار ۵ نفری ارزش کل سهام آن‌ها معادل ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر است برای خانواده ۵ نفره که از تخفیف واگذاری سهام یک میلیون‌تومانی سهام عدالت برخوردار نیستند، می‌توان گفت هم اکنون معادل ۱۲ میلیون تومان سهام عدالت به آن‌ها تخصیص یافته و برای کسانی که از تخفیف برخوردار بوده و یا الباقی بدهی خود برای واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند، معادل با ۲۱ میلیون تومان است.

پوری حسینی تاکید کرد: با توجه به این رقم، معاون اول رئیس‌جمهور این عدد را برای خانوار‌های ۵ نفره بدون تخفیف، کمی بالاتر از ۱۲ میلیون تومان عنوان کرده‌است.

ارث بازماندگان سهام عدالت

وی با اشاره به سهام عدالت متوفیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به تخصیص سهام عدالت به وراث و تجمیع این سهام برای یک نفر از آن‌ها به عنوان نماینده وراث، می‌توان گفت یک نفر هم اکنون به دلیل به ارث رسیدن معادل با یک میلیون تومان سهام عدالت از ۲ میلیون تومان ارزش برخوردار است که این مبلغ در بازار سهام حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان ارزش دارد، منتهی این رقم برای خانوار محاسبه نمی‌شود.