سامانه مشاهده و پرداخت قبض گاز استان تهران ebill.tehrangasco.ir

جهت ورود به سامانه جامع پرداخت قبوض شرکت گاز استان تهران به آدرس ebill.tehrangasco.ir  مراجعه کنید.

پس از ورود کافیست شماره کنتور و یا شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد کنید با وارد کردن کد امنیتی می توانید قبض خود را مشاهده کنید.

مشاهده جزئیات قبض و امکان دریافت فایل قبض از دیگر امکانات این سامانه است.