ورود به سایت کارگزاری فارابی irfarabi.com, فارابیکسو و موبیکسو

جهت ورود به سایت کارگزاری فارابی به آدرس irfarabi.com مراجعه کنید.

جهت ورود به سامانه معاملات برخط فارابیکسو به آدرس farabixo.com مراجعه کنید.

جهت ثبت نام و دریافت کد بورسی از کارگزاری فارابی به آدرس reg.irfarabi.com مراجعه کنید.

جهت مشاهده ارزش سهام عدالت و فروش آن به سامانه سعدی کارگزاری فارابی به آدرس edalat.farabixo.com مراجعه کنید.