استعلام معاینه فنی با کد ussd

در صورت عدم دسترسی به اینترنت می توانید از طریق  کد #۲۰۰۸* و بدون نیاز به اینترنت، اعتبار گواهی معاینه فنی خود را استعلام کنید. توجه داشته باشید امکان استعلام گواهی معاینه فنی، ۲۴ ساعت بعد از اخذ گواهی امکان پذیر است.

پیش از شروع به نکات زیر توجه کنید:

  • برای استعلام معاینه فنی خودرو ابتدا شماره vin خود را در جایی مثل پیامکها نوشته و کپی کنید تا زمان کافی برای وارد کردن آن داشته باشید.
  • این سامانه مربوط به سیمفا بوده و برای صرفا استعلام معاینه فنی نیازی به عضویت در این سامانه ندارید.
  • در صورت عضویت در سرویس معاینه فنی روزانه 300 تومان از شارژ شما کسر می شود. این سرویس 10 روز قبل از انقضای گواهی معاینه فنی، فرد را مطلع می کند.
  • در صورت عضویت و جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید 1OFF را به 2008 پیامک کنید.

 

با شماره گیری کد #۲۰۰۸* منوی زیر را مشاهده می کنید:

1- استعلام

2- مراکز (این گزینه در حال حاضر فعال نیست!)

9- عضویت

0- راهنما

استعلام معاینه فنی ussd

برای استعلام معاینه فنی خودرو عدد 1 را وارد کنید. در منو بعدی موارد زیر را خواهید داشت:

1- استعلام گواهی معاینه فنی

2- استعلام گواهی چشمی (این گزینه در حال حاضر فعال نیست!)

3- استعلام گواهی هیدرواستاتیک (این گزینه در حال حاضر فعال نیست!)

با انتخاب گزینه 1  از شما شماره vin خودرو خواسته می شود. با وارد کردن شماره vin خودرو، نتیجه استعلام معاینه فنی نمایش داده می شود.

سیمفا ussd