ورود به سایت دان daan.ir، سرویس جلسات آنلاین دانشگاه هوشمند

جهت ورود به سایت دان یا دانان سرویس جلسات آنلاین دانشگاه هوشمند به آدرس daan.ir مراجعه کنید.

دانان یک سرویس جلسات آنلاین است که در آن می‌توانید دوره‌ها و کلاس‌های خود را برگزار نمایید و اطلاعات آنها را مدیریت کنید.

برای استفاده از سیستم بهتر است که ابتدا فایل راهنمای کار با سیستم را دانلود کنید.

دانلود راهنمای شرکت کننده 

دانلود راهنمای ارائه دهنده یا استاد