ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویی bp.swf.ir

جهت ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویی به آدرس bp.swf.ir مراجعه کنید.

برای دریافت وام دانشجویی باید شرایط عمومی و شرایط آموزشی را داشته باشید. ابتدا باید در سایت صندوق رفاه دانشجویی ثبت نام نموده سپس با فراخوان دانشگاه می توانید جهت دریافت وام اقدام کنید.

مبلغ وام دانشجویی بستگی به این دارد که در چه مقطعی در حال تحصیل باشید و در چه دانشگاهی (سراسری یا آزاد) و از کدام نوع دانشجو روزانه، شبانه، غیرحضوری، ... باشید. همچنین مبلغ این وام برای دانشجویان دانشگاه آزاد به دلیل بالاتر بودن مبلغ شهریه بیشتر است.