ورود به سایت ثبت نام کارت دیجیتال واکسن کرونا vcr.salamat.gov.ir

تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند می‌توانند در سامانه vcr.salamat.gov.ir/fa کارت واکسن دیجیتال فارسی و یا انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند.

صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا برای افرادی که طی دو هفته آینده قصد سفر خارج از کشور دارند انجام می شود.

افرادی که قبلا واکسن دریافت کرده و طی دو هفته آینده قصد سفر خارج از کشور دارند از هم اکنون می‌توانند با مراجعه به آدرس vcr.salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند.

دریافت کارت واکسن دیجیتال فارسی 

دریافت کارت واکسن دیجیتال انگلیسی