زمان واریز سود سهام عدالت بازنشستگان

واریز سود سهام عدالت کارکنان دولت و بازنشستگان

مرحله پایانی واریز سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان شامل کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان از امروز شنبه، ۲۱ اردیبهشت  آغاز می شود.

مرحله پایانی واریز سود سهام عدالت سال ۹۶ شرکت های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان اعم از کارکنان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی و خانواده های آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی از  امروز(۲۱ اردیبهشت)  آغاز شده است.

در مرحله پایانی واریز سود سهام عدالت ۱۱ میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود ارزش آن به یک هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، دریافت خواهند کرد و از ۳۵ بانک و موسسه ای که مشمولان شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از شنبه آینده، ۲۹ بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت را آغاز می‌کنند.

ضمن اینکه مشمولان دیگر گروههای سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبلا وارد کرده و به تایید بانک عامل مربوط رسیده باشد ولی در طی چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشمولان این دوره سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

[irp posts="607" name="سهام عدالت (راهنمای جامع استعلام سود و ثبت نام سهام عدالت)"]

توجه داشته باشید با اجرای اقدامات واریز سود و پرداخت آن در این مرحله به حدود ۱۱ میلیون نفر از مشمولین، مجموعه بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور که مشول سهام عدالت بوده و اطلاعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه و تاییدیه دریافت کرده اند به طور کامل از دومین نوبت واریز سود سهام عدالت پس از تسویه حساب این سهام با دولت برخوردار می شوند.

منبع: اقتصاد نیوز