کسری سابقه بیمه و ادعای احتساب سابقه بیمه

سابقه پرداخت بیمه و میزان حق بیمه پرداخت شده، مهم ترین عامل دریافت خدمات از سوی سازمان تامین اجتماعی است.

تمامی بیمه شدگان تنها در صورت داشتن سابقه بیمه به میزان معین می توانند خدماتی همچون مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و موارد مشابه را دریافت کنند.

مهم ترین خدمت تامین اجتماعی، برقراری مستمری بازنشستگی برای فرد بیمه شده است. میزان این مستمری نیز به میزان حق بیمه ای بستگی دارد که کارفرما، بر اساس حقوق پرداختی به بیمه شده، در لیست های بیمه ثبت کرده و حق بیمه را طی سی سال بر اساس آن پرداخته است.

طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، «کارفرما مسئول پرداخت سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان پرداخت کند.

حال سوال اینجاست که اگر کارفرما، به هر دلیلی از پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی خودداری و فرد را را از امتیازات و خدمات تامین اجتماعی محروم کرده باشد؛ آیا بیمه شده به علت سهل انگاری و تعلل کارفرما در پرداخت حق بیمه، باید از حق و حقوق خود محروم شود؟

کسر سوابق بیمه‌ ای یکی از مشکلاتی است که افراد ممکن است در هنگام استعلام سوابق با آن مواجه شوند. پیشگیری از بروز این مشکل و راهکار عبور از آن موضوع مهمی است که بیمه‌شدگان باید از آن آگاه باشند. سالانه حدود بیش از 20 هزار ادعای کسر سوابق بیمه ثبت می شود که نشان از اهمیت توجه به این موضوع دارد.

طبق گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی، این موضوع ربطی به صندوق تامین‌اجتماعی ندارد. دوران اشتغال با دوران پرداخت حق‌بیمه الزاما مساوی نیست. اگر کارفرما به تکلیفش عمل کرده باشد و حق‌ بیمه افراد را به‌موقع پرداخت کرده باشد هیچ‌گاه مشکل کسر سوابق بیمه‌ ای رخ  نمی‌دهد. ولی اگر کارفرما به تکلیف خود عمل نکرده باشد، بیمه‌ شده در هنگام بازنشستگی با مشکل کسر سابقه مواجه می‌شود.

برای اطمینان از اینکه کسری سابقه ندارید و کارفرما حق بیمه شما را به درستی پرداخت کرده است با نصب برنامه کارپرداز و در بخش استعلام سوابق بیمه می توانید سابقه بیمه خود را بررسی کنید.

 دانلود کارپرداز

بیمه‌ شده موظف است سوابق بیمه خودر ا کنترل و بررسی نماید تا مطمئن شود حق‌ بیمه‌ای که پرداخت می‌کند از سوی کارفرما پرداخت و در بیمه ثبت می‌شود یا خیر. به همین منظور سازمان تامین اجتماعی سایتی را راه اندازی نموده که بیمه‌ شده می‌تواند در این سایت دستمزد مشمول خود را نیز ببیند تا با دستمزد کم بازنشسته نشود. این‌ها همه مواردی است که بیمه‌ شده می‌تواند قبل از اینکه درخواست بازنشستگی بدهند، در سایت سازمان تامین‌اجتماعی کنترل کند. البته این موضوع را نباید تنها به دوره قبل از بازنشستگی موکول کرد، باید دائم سوابق بیمه‌ ای رصد شود تا اگر حق‌ بیمه پرداخت نمی‌شود فرد بلافاصله به کارفرما مراجعه کند و ببیند سابقه بیمه‌ اش رد شده است یا خیر.

وقتی کارفرما مطابق قانون تامین‌اجتماعی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، بیمه کمک می‌کند تا سابقه افراد احصا شود. بیمه‌ شده‌ای که نسبت به سوابقش معترض و معتقد است کمتر از میزان کارکردش ثبت شده، باید به شعب سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند و فرمی به نام فرم «ادعای اشتغال» را پر کند و ادعا کند که در فلان کارگاه اشتغال داشته و مدارکی دال بر اشتغال ارائه دهد.

شکایات را از طریق سایت سوابق هم می‌توان ثبت کرد. بیمه‌ شده به هر شعبه‌ای مراجعه کند و درخواست رسیدگی به شکایت را به شعبه ارائه دهد در کمیته مربوط به این مسئله رسیدگی خواهد شد.

[irp posts="497" name="۴ روش مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی"]

وظیفه سازمان تامین اجتماعی در بررسی ادعای احتساب سابقه بیمه

طبق بخش پایانی ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.» بنابراین بررسی ادعای احتساب سابقه بیمه بر عهده تامین اجتماعی است.  به این صورت که سازمان تامین اجتماعی موظف خواهد بود در جهت احقاق حق بیمه شدگان و حمایت از آن ها در برابر کارفرمایان سهل انگار و خاطی اقدام کند.

طبق قانون رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای بررسی ادعای احتساب سابقه بیمه  افراد در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است و افرادی شاکی در این زمینه  باید به سازمان  تامین احتماعی مراجعه کنند.

پس به خاطر داشته باشید اگر به دلیل قصور کارفرما در پرداخت بیمه وقفه ای در سابقه بیمه شما به وجود آمد ، می توانید با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی، نسبت به تایید و ترمیم سابقه بیمه خود اقدام کنید.

به عنوان مثال  اگر کارفرما بدون توجه به  قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه کردن کارکنان خود خودداری کند، شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال به کار اقدام و به شعبه بیمه، آخرین لیست واریزی حق بیمه را ارائه کند.موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان بررسی شده و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می‌شود.

آبان ماه سال 97 سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

مدت زمان رسیدگی به ادعای احتساب سابقه بیمه

تا پیش از انتشار بخشنامه جدید اولویت رسیدگی به ادعای سابقه بیمه در شعبه های این سازمان، با افرادی بود که در شرف برخورداری از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی یا بازماندگان بودند.

اما با صدور بخشنامه جدید که در آذرماه سال 97 ابلاغ شد، چنانچه متقاضی احتساب سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند."

[irp posts="2999" name="بیمه اختیاری و خویش فرما"]

مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه

برخی از اسناد و مدارک مربوطه جهت بررسی ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها به شرح ذیل می باشد: • حکم استخدامی ، ارتقاء شغلی ، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود ) • لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد. • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه . • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر) • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی. • کارت افتتاح حساب بانکی. • کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه. • کارتهای بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار. • معاینات پزشکی قبل از استخدام ( موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی ) • سایر مدارک متقن مانند استشهاد محیط کارگاه. به نظر می رسد که اسناد اثبات کننده ادعای سوابق بیمه، محدود به موارد یازده گانه نباشد و فرد مدعی بتواند در صورت دارا بودن سندی، غیر از این موارد، که اثبات کننده ادعای اوست، نسبت به احقاق حق خود اقدام کند.

پس از احراز ، با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی، بابت سنواتی که برای آن حق‌بیمه پرداخت نشده است حق‌بیمه محاسبه و به کارفرما اعلام می‌شود تا حق‌ بیمه را پرداخت کند. بعد از اینکه مراحل مطالبه و وصول این حق‌ بیمه انجام شد، سابقه احصا و پذیرفته می‌شود. البته این فرآیند ساده‌ای نیست. ممکن است کارفرما یا کارگاه برپا نباشد یا کارفرما فوت شده باشد یا هزار اتفاق دیگر رخ داده باشد. به همین دلیل به بیمه‌ شده‌ها توصیه می‌کنیم همیشه مراقب سوابق  بیمه خود  باشند و دائم آن را رصد کنند.

فرم ادعای احتساب سابقه بیمه تامین اجتماعی

نمونه فرم ادعای احتساب سابقه یا فرم ادعای اشتغال را در زیر می بینید:

ادعای احتساب سابقه بیمه

منبع: بیدبرگ- سازمان تامین اجتماعی- خبرگزاری ایران