بزرگراه‌های تهران پولی می‌شود؟

معاون شهرداری تهران می‌گوید مدل اخذ عوارض برای عبور از بزرگراه‌های تهران در برخی از شهرها و کشورها انجام می‌شود و احتمال دارد با وجود پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای شهر، این مدل در تهران هم اجرایی شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در یک نشست خبری درباره اخذ عوارض عبور از بزرگراه‌های شهری توضیح داد و گفت درحال‌حاضر هم در برخی مکانهای عمومی تهران، مدل اخذ عوارض اجرا می‌شود، از جمله برای ورود برخی از بوستانهای تهران مانند باغ پرندگان، عوارض ورود از مردم گرفته می‌شود و تصمیم گیری درباره موارد مشابه از جمله اخذ عوارض عبور از بزرگراه‌ها در صلاحیت شورای شهر است.

[irp posts="1290" name="استعلام و پرداخت عوارض شهرداری خودرو"]

صفا صبوری در ادامه گفت: اگر برای پروژه اتوبان شهید شوشتری، سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیدا نکردیم، طرحی به شورای شهر می‌بریم که با اخذ عوارض از مردم، این پروژه را به اتمام برسانیم. باید بحث محیط زیستی این پروژه حل شود. این بزرگراه از محدوده پارک سرخه حصار رد می‌شود و سازمان محیط‌زیست گفته است بخشی از این پروژه باید در عمق زیاد از زیر زمین رد شود تا به فضای محیط‌زیست آسیب نرساند. هنوز درباره مسیر این پروژه تصمیم گیری نشده است.

منبع: گسترش نیوز