جای پارک در تهران زوج و فرد می‌شود؟

عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد متولیان شهرداری باید از تجربه‌ای که بواسطه استفاده از پارکبانان و مشکلاتی که در پی آن به وجود آمد، استفاده کنند. طبق اظهارات این مقام مسئول استفاده از پارکبان، ابتدایی‌ترین روش برای مدیریت محل پارک خودروها در شهرهای بزرگ و پر جمعیت است.

مدیران شهرداری می‌توانند از تجربه کشورهای موفق و روش‌های مختلف این کشورها همچون استفاده از پارکینگ طبقاتی در زمینه مدریت محل پارک خودرو بهره بگیرند. دستگاه پارکومتر و زوج و فرد شدن جای پارک خودرو نیز یکی از روش‌های مناسب مدیریت محل پارک در پایتخت است که در بسیاری از کشورهای اروپایی رواج دارد. به عبارتی استفاده از تجارب کشورهایی که به خوبی از حل مشکل جای پارک برآمده‌اند روش بهتری در مقایسه با استفاده از پارکبان است.

علاوه بر این محل پارک طبق پلاک خودروها به صورت زوج و فرد شدن جای پارک تقسیم می‌شود به این صورت که خودروهای با پلاک زوج در سمت راست خیابان و خودروهای با پلاک فرد در سمت چپ خیابان پارک می‌کنند.

یکی از مشکلات امروز شهر تهران کمبود پارکینگ‌های عمومی و پارکینگ‌های مکانیزه است. به همین دلیل علاوه بر زوج و فرد شدن جای پارک جذب سرمایه‌ گذار جهت ساخت پارکینگ‌های عمومی و مکانیزه در کلانشهرها علاوه بر ایجاد اشتغال به راحتی معضل جای پارک را برطرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

این نماینده در ادامه اظهار داشت: شهرداری تهران باید برای جذب سرمایه گذار جهت ساخت پارکینگ عمومی امتیازاتی را اختصاص دهد و یاخود اقدام به سرمایه گذاری کند، ولی با توجه به وضعیت کنونی شهرداری تهران جذب سرمایه گذار گزینه مناسب تری به نظر می رسد.

با توجه به اینکه طی سالهای اخیر تخلفاتی از پارکبانان مشاهده و گزارش شده است استفاده مجدد از آنها معقول نیست.