هزینه صدور کارت ملی هوشمند 98

هزینه صدور کارت ملی هوشمند 98 در لایحه بودجه سال آینده جزو درآمدهای موضوعی دولت در نظر گرفته شده است. هزینه صدور کارت ملی هوشمند در سال 98 مبلغ ۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

[irp posts="2326" name="اعلام زمان اعتبار کارت های ملی غیرهوشمند"]

هزینه کارت ملی هوشمند المثنی

در صورت مفقودی کارت ملی هوشمند، هزینه کارت ملی هوشمند المثنی برای اولین مرتبه ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همین مبلغ در مرتبه دوم ۷۰ هزار تومان بوده و هزینه کارت ملی هوشمند المثنی در نوبت‌های بعدی ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کل هزینه کارت ملی هوشمند

طبق مصوبه هیئت وزیران 75 درصد از کل هزینه کارت ملی هوشمند را دولت پرداخت کرده و تنها 25 درصد از کل هزینه کارت ملی هوشمند توسط مردم پرداخت می شود. بر همین اساس کل هزینه کارت ملی هوشمند برای بار نخست ۲۵ هزار تومان است و شامل هزینه‌های جزئی اضافه‌ای نمی‌شود.

[irp posts="1079" name="نحوه دریافت کد ملی"]

پیگیری کارت ملی 

متقاضیان کارت هوشمند ملی برای پیگیری کارت ملی و  اطلاع از وضعیت کارت خود، می توانند بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان از طریق کد دستوری  USSD تلفن همراه خود و وارد کردن #6090*4* از وضعیت کارت هوشمند خود مطلع شوند.

[irp posts="943" name="استعلام کد ملی آنلاین"]