واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر

واریز سود سهام عدالت

واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر تا آخر هفته انجام می‌شود. واریز سود سهام عدالت از 18 دی ماه سال جاری آغاز شده و 13 میلیون از مشمولان سود خود را از عملکرد مالی سال 96 شرکت های سرمایه پذیر دریافت می‌کنند. چنانچه روستاییان و عشایر سود سهام عدالت سال 95 را دریافت نکرده باشند این سود به همراه سود مالی سال 96 به حساب آنان واریز می‌شود.

در مرحله نخست واریز سود سهام عدالت در سال جاری حدود 5.5 میلیون نفر به تدریج سود خود را دریافت کرده اند که مجموع این مبلغ حدود 850 میلیارد تومان تخمین زده شده است. واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر از روز سه شنبه به صورت تدریجی و مطابق با سود دریافت شده از شرکت های سرمایه پذیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سهام عدالت (راهنمای جامع استعلام سود و ثبت نام سهام عدالت)

معاون سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند که واریز سود سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و دیگر مشمولان تا پایان سال به صورت تدریجی انجام می‌شود.