وام ازدواج ۲۰ میلیونی می‌شود؟

مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال 98 هم مطابق قبل، برای هر یک از زوجین ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با این حال کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهاد نمایندگان جهت اختصاص وام ۲۰ میلیونی ازدواج به هر یک از زوجین خبر داد.

[irp posts="2981" name="راهنمای کامل پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی سال ۹۸"]

بر اساس خبرهای منتشر شده از جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان در شرایط کنونی و با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها وام ۱۵ میلیونی ازدواج را کافی ندانسته و وام ۴۰ میلیونی ازدواج را پیشنهاد کرده‌اند. با تصویب این طرح وام ازداج ۲۰ میلیونی جایگزین وام  ۱۵ میلیونی ازدواج برای هر یک از زوجین می‌شود. به باور این نمایندگان افزایش مبلغ وام ازدواج عاملی برای تشویق جوانان جهت تشکیل زندگی است.

البته پیشنهاد جایگزینی وام ۲۰ میلیون با وام ۱۵ میلیونی چند ماهی است که مطرح شده و روی میز است. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که در آینده نزدیک مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۵ میلیون تومان افزایش یابد.