کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی

سبزوار

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۶۹

سبزوار، خیابان چهل متری شهید چمران ، نبش چهارراه قند وشکر، پ ۱۷۷

۰۵۱-۴۴۲۲۶۴۵۷۸ – ۰۵۱-۴۴۲۴۰۸۳۶

طوس

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۷۶

بزرگراه آسیایی، مقابل پلیس راه امام هادی، خ شهید حشمتی، مقابل مخابرات خاتم الانبیاء، کارگزاری شماره ۷۱

۰۵۱-۳۶۶۵۵۳۹۹ – ۰۵۱-۳۶۶۵۵۳۹۴

شعبه تامین اجتماعی شماره ۱

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۸۵

مشهد –بلوار بعثت- بعثت ۱۰ -پلاک ۹۲

۰۵۱-۳۸۴۵۳۹۵۰-۲ – ۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۰

شعبه تامین اجتماعی شماره ۲

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۴۳

مشهد – خ شهید هاشمی نژاد –جنب هاشمی نژاد ۱۹-

۰۵۱-۳۲۲۴۴۴۷۱-۳ – ۰۵۱-۳۲۲۲۲۵۴۳

شعبه تامین اجتماعی شماره ۳

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۳۱

مشهد ، صیاد شیرازی ۸- زیر زمین مسجد

۰۵۱-۳۸۹۲۷۷۶۵و۸و۹ – ۰۵۱-۳۸۹۲۷۷۶۵

شعبه تامین اجتماعی شماره ۴

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۷۵

خ ملک الشعرای بهار-۱۲-پلاک۵۸۳

۰۵۱-۳۸۵۴۲۶۷۱

۰۵۱-۳۸۵۴۱۱۱۶ – ۰۵۱-۳۸۵۲۱۷۹۷

شعبه تامین اجتماعی شماره ۵

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۱۴۰

مشهد، بلوار مصلی، مصلی ۳، پلاک ۵۰

۰۵۱-۳۳۶۵۴۳۲۸ – ۰۵۱-۳۳۶۹۰۳۷۰

شعبه تامین اجتماعی شماره ۶

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۱۴۱

مشهد – بلوار صد متری حدفاصل میدان امام حسین و میدان بار نوغان، مقابل پارک فجر

۰۵۱-۳۷۳۴۰۶۰۱ – ۰۵۱-۳۷۳۴۰۶۰۲

لیست کامل شعبات در تمامی استانها را اینجا ببینید