کارگزاری سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران

بابل

شعبه تامین اجتماعی شماره ۱

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۸۲

بابل-خ مدرس- بعد از درمانگاه تامین اجتماعی- ساختمان فردوس

۰۱۱-۳۲۳۱۱۶۹۴ – ۰۱۱-۳۲۳۳۸۷۴۰

بهشهر

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۱۳۵

بهشهر، خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی ،

۰۱۱-۳۴۵۷۱۱۴۱

ساری

شعبه تامین اجتماعی شماره ۱

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۴۴

ساری خ شهابی، نبش المهدی، ساختمان سمن، جنب پرده ساری رویا،طبقه زیرزمین

۰۱۱-۳۳۱۱۷۴۱۱ – ۰۱۱-۳۳۱۱۷۴۱۰

ساری

شعبه تامین اجتماعی شماره ۲

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۴۷

ساری – بلوار آزادی – روبروی برق منطقه ای – ابندای خ نفت – جنب بانک سپه

۰۱۱-۳۳۳۵۹۰۰۲ – ۰۱۱-۳۳۳۵۹۰۰۴

قائمشهر

شعبه تامین اجتماعی شماره ۱

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۷۸

قائمشهر- خ تهران – کوچه تیر- ساختمان دکتر گرجی – طبقه همکف

۰۱۱-۴۲۲۰۹۲۰۹-۱۰ – ۰۱۱-۴۲۲۰۹۲۱۱

آمل

کد کارگزاری تامین اجتماعی ۱۴۵

آمل- خ فرهنگ- پاساژ زرشناس-کارگزاری شماره ۱۴۵

۰۱۱-۴۴۱۵۱۲۶۱ – ۰۱۱-۴۴۲۵۹۷۹۰

لیست کامل شعبات در تمامی استانها را اینجا ببینید