پرداخت مبلغ چک از دیگر حساب‌ها امکان‌پذیر شد

بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با ممنوعیت ظهرنویسی چک، بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تمامی بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، موظف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدود کردن حساب وهمه  کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.

  •   این امر به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت است.
  • همچنین مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک است.

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قوانین اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.

اینجا بخوانید: کاهش زمان دادرسی از دو سال به 20 روز طبق قانون جدید چک

بر اساس بخشنامه جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در رابطه با عملیاتی کردن قوانین جدید چک در جهت مسدود کردن حساب در صورت کافی نبودن موجودی ، مقرر شده که مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف صورت گیرد؛  که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.

منبع: خبر فوری