شرایط خروج خانم‌ها از کشور

شرایط خروج زنان مطلقه از کشور

بدیهی است که شرایط خروج زنان مطلقه از کشور با دیگر بانوان متفاوت است و بانوان مطلقه نیازی به اخذ اجازه از همسر خود نخواهند داشت. شرایط خروج زنان مطلقه از کشور در حال حاضر منوط به کسب اجازه از شخص نبوده و چناچه بالای 18 سال باشند منعی برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نخواهند داشت.

خروج از کشور بدون اجازه پدر

خروج از کشور بدون اجازه پدر چنانچه فرد زیر 18 سال باشد قابل انجام نیست. خروج از کشور بدون اجازه پدر برای دختر مجرد در شرایطی صورت پذیر است که پدر در قید حیات نباشد. در این شرایط فرد نیز نیازی به اجازه دادگاه نخواهد داشت. ضمن اینکه می بایست بالای 18 سال باشد.

البته برای دختران مجرد مانعی جهت دریافت گذرنامه وجود ندارد و بدون نیاز به اجازه می‌توانند گذرنامه دریافت کنند ولی اخذ مجوز خروج از کشور نیاز به اجازه پدر دارد.

شرایط گرفتن پاسپورت برای زنان متاهل

شرایط گرفتن پاسپورت برای زنان متاهل علاوه بر دربرگرفتن تمامی شرایط عمومی دریافت پاسپورت شامل اخذ رضایت همسر و به تعبیری مجوز رسمی همسر می‌شود. به جز در مواردی که اجازه خروج از کشور در عقدنامه به عنوان شرط ضمن عقد درج شده و یا بعد از عقد وکالتی بلاعزل مبنی بر خروج از شور را از همسر خود اخذ کرده باشد. البته این شرایط گرفتن پاسپورت برای زنان متاهل خارج از کشور متفاوت است. به این صورت که این بانوان نیازی به اجازه همسر خود جهت دریافت پاسپورت ندارند.