ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir ، سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان

جهت ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان به آدرس ltms.medu.ir مراجعه کنید.

وزارت آموزش و پرورش با هدف ارتقا کیفیت آموزش و سطح عملی آموزگاران، دوره هایی را تحت عنوان "دوره ضمن خدمت" برگزار می نماید. این فرآیند مختص آموزش معاونین پرورشی، دبیران، مدیران، آموزگاران و همچنین هنرآموزان است و در دستور کار مراجع مربوطه قرار گرفته است.

به منظور ثبت نام فرهنگیان در دوره های مذکور، سامانه ای تحت عنوان “سامانه ضمن خدمت فرهنگیان” راه اندازی شده است که متقاضیان می توانند در مدت زمان مقرر با ورود به این سامانه، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

ثبت نام داوطلبان در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان تنها از طریق سامانه مربوطه به آدرس ltms.medu.ir صورت می پذیرد. پس از ثبت نام امکان استفاده از بخش های مختلف این سامانه امکان پذیر است.

معرفی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

آموزش فرهنگیان تنها به دوره تحصیل آن ها در دانشگاه محدود نمی شود، بلکه آن ها می بایست پس از جذب در آموزش و پرورش نیز دوره هایی را در راستای بالا بردن کیفیت روند آموزش دانش آموزان و حتی سطح عملی خود، پشت سر بگذارند.

این سامانه مختص فرهنگیان شاغل در مدارس دولتی نیست و کادر اداری و آموزشی مدارس غیردولتی نیز می توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور، در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شرکت نمایند.