واریز مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران در فیش اردیبهشت

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است و مابه التفاوت برج فروردین آخر اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.

هادی ابوی در گفت‌وگوبا خبرنگاران اعلام کرد: حق مسکن کارگران تنها آیتم بسته مزدی است که حتما باید در هیأت دولت تصویب و به اجرا درآید.

حق مسکن سال 97

سال گذشته شورای عالی کار حق مسکن سال 97 را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد و وزارت کار مصوبه را به دولت ارسال کرد. مصوبه هم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و به فاصله کمی از تصویب هیات وزیران گذشت. با توجه به آنکه مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در آن به صراحت قید شده که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود لذا این مصوبه لازم الاجرا است و کارفرمایان باید افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را از برج فروردین اعمال کنند.

هادی ابوی : برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن فروردین ماه را داده و ما به التفاوت آن را مشروط به ابلاغ بخشنامه کرده و برخی دیگر قرار است حق مسکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند کرد.

[irp posts="3506" name="افزایش حق مسکن کارگران در سال 98"]

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: کمک هزینه مسکن کارگران تا قبل از تصویب ۴۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن  کارگران رقم چندانی نیست که کارفرمایان نتوانند آن را بپردازند؛ ضمن آنکه مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

طبق اظهارت تقوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن ۹۸ را هنوز دریافت نکرده‌اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها منظور خواهد شد و کارفرمایان بایستی از اردیبهشت ماه کمک هزینه مسکن را به طور کامل به کارگران پرداخت کنند.

منبع: ایسنا